Nybyggnation

Vi har just nu en nybyggnation på gång.

Snedkanten, Leksand