Uthyrningspolicy

• Vi eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Vi strävar efter att våra hyresgäster ska trivas och bo kvar hos oss.

• Av skilda skäl kan vissa bostadssökande prioriteras. Det kan exempelvis vara inflyttande till kommunen som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad.

• Vi samarbetar med Leksands kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.

Intresseregister

• Vi arbetar med ett intresseregister, där hänsyn tas till anmälningstid.

• För att registret ska innehålla aktuella och gällande uppgifter ska bostadssökande förnya sin intresseanmälan var sjätte månad.

• Alla som är över 18 år kan söka bostad hos oss.

• Bostadssökanden som vid tre tillfällen tackat nej till ett erbjudande om bostad, omregistreras som ”inte aktivt bostadssökande” under ett års tid och får under denna tid inga nya erbjudanden.

• Bostadssökanden som tackar ja till erbjudande om bostad och skrivit på hyresavtal omregistreras –    i det fall att man önskar kvarstå i intresseregistret för byte av bostad – som ”inte aktivt bostadssökande” under ett års tid och får under denna tid inga nya erbjudanden.

Kundbedömning
• Du måste ha egen inkomst från arbete, a-kassa, pension, kapital eller studiemedel.

• Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av din betalningsförmåga samt säkerställer att du inte har några betalningsanmärkningar, skuld till Leksandsbostäder eller annan hyresvärd.

• Vi kontrollerar också att du inte tidigare har anmärkningar på störningar i tidigare boende samt att du i övrigt har goda referenser från tidigare hyresvärdar.

• Bor du hos Leksandsbostäder kontrolleras även att dina hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Vid synpunkter eller frågor angående vår policy kontakta oss gärna.