Uthyrningspolicy

• Vi eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Vi strävar efter att våra hyresgäster ska trivas och bo kvar hos oss.

• Av skilda skäl kan vissa bostadssökande prioriteras. Det kan exempelvis vara inflyttande till kommunen som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad.

• Vi samarbetar med Leksands kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.

Intresseregister

• Vi arbetar med ett intresseregister, där hänsyn tas till anmälningstid. För att kvarstå i intresseregistret krävs att den bostadssökande förnyar sin anmälan en gång per år.

• Alla som är över 18 år kan söka bostad hos oss.

• Bostadssökanden som tackar ja till erbjudande om bostad och skriver på hyresavtal, får sina köpoäng nollställda. I det fall man önskar, finns möjligheten att anmäla sig på nytt i intresseregistret.

Kundbedömning
• Du måste ha egen regelbunden inkomst från exempelvis arbete, a-kassa, pension, kapital eller studiemedel.

• Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av din betalningsförmåga samt säkerställer att du inte har några betalningsanmärkningar, skuld till Leksandsbostäder eller annan hyresvärd.

• Vi kontrollerar också att du inte tidigare har anmärkningar på störningar i tidigare boende samt att du i övrigt har goda referenser från tidigare hyresvärdar.

• Bor du hos Leksandsbostäder kontrolleras även att dina hyresinbetalningar fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Vid synpunkter eller frågor angående vår policy kontakta oss gärna.