Uthyrningspolicy

Leksandsbostäders Uthyrningspolicy

Vi skall vara en viktig aktör till att skapa och bibehålla attraktiva boendemiljöer i nära samarbete med vår ägare, Leksands kommun. Vi eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Grunden i vår förmedling av bostäder är att den som stått längst i kö (flest poäng) får erbjudandet först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt som inte vårt uppdrag, företagets ekonomi och tryggheten i våra bostadsområden äventyras. därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet. Det skall vara lätt att bo hos oss.

1. Kösystem för fördelning av hyreskontrakt
Bolagets lediga lägenhet fördelas genom att personer som stor i bolagets bostadskö erbjuds att teckna hyresavtal. De är kostnadsfritt att stå i bolagets bostadskö. Alla personer som är över 16 år och som har ett personnummer/samordningsnummer kan stå i bolagets bostadskö. för att sedan få teckna ett hyresavtal ställs ytterligare krav, se nedan:

2. Förturer till hyreskontrakt
Upp till 20% av de förmedlade bostäderna kan årligen förmedlas via förturer enligt nedanstående kriterier.
1. Social förtur som av kommunen eller annan myndighet bedöms föreligga.
2. Studie- eller arbetsförtur för att möjliggöra för personer att flytta till Leksands kommun för stadigvarande arbete eller studier – ifall pendling inte är möjlig och ingen annan bostadslösning är möjlig.
3. Synnerliga skäl.

3. Krav för att få teckna hyresavtal
Följande krav ställs för att man ska kunna få teckna ett hyresavtal: Att man är över 18 år, att man folkbokför sig i den aktuella lägenheten, att man kan visa en dokumenterad betalningsförmåga (avser totala hushållet), att man har en gällande hemförsäkring och uppvisar skötsamhet/goda referenser.

 

4. Riktlinjer för antalet bonde i samma bostad
För att förhindra osunda boendeförhållande finns riktlinjer för maximalt antal personer som får bo i de olika lägenheterna. Dessa riktlinjer gäller för de hyresavtal som tecknas efter dessa riktlinjers antagande, men gäller inte retroaktivt.
1 rum och kök (rok)   max 3 personer
2 rok                                 max 4 personer
3 rok                                 max 5 personer
4 rok                                 max 6 personer
5 rok                                 max 7 personer

 

 

Rutiner och detaljerna (Uthyrningsregler) kring uthyrningsprocessen utformas av Leksandsbostäders ledning men delges styrelsen för kännedom.

Antagen av Leksandsbostäders styrelse den 13 oktober 2020

Här kan du läsa uthyrningsreglerna i sin helhet.