Utemiljö

gata-park_header

Utemiljö är en avdelning inom Leksandsbostäder AB som ansvarar för bland annat gator och offentliga platser i Leksands kommun. Vi ser till att gatorna och de enskilda vägarna har en tillräcklig standard för god framkomlighet och säker framfart. En annan viktig del i vårt arbete är att skapa attraktiva parker samt funktionella och tilltalande torg.

Vi medverkar i Leksands kommuns projekt inom gata- och parkområdet. Vårt mål är i första hand är att höja trafiksäkerheten och därmed minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. För att lyckas med detta satsar vi på projekt där vi bygger ut gång- och cykelbanor, framför allt prioriterar vi de vägar som beträds av barn till och från skolan.