Gator & vägar

Utemiljö ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. I Leksands kommun finns 365 km vägar och gator samt 26 km gång- och cykelbanor. Till detta tillkommer 6 broar och 55 000 kvm parkeringsytor som ska underhållas.
Utemiljö ansvarar också för att sköta de enskilda vägarna, belägna i Leksands byar som är ett uppdrag vi fått från kommunen.