Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Exempel på sådana skäl är arbete eller studier på annan ort eller provsamboende med partner.

Kontakta Leksandsbostäder för att få skriftligt medgivande av uthyrning i andrahand. Medgivande är tidsbegränsat och beslutas  av bostadsbolaget tillsammans med hyresgästen och varierar beroende av vilka skäl som ligger till grund. Skälen kan behöva styrkas  med eventuella intyg.
Tänk på att om du får ett skriftligt medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt.

Alla praktiska detaljer  sker utanför Leksandsbostäders ansvar och sköts direkt mellan första- och andrahandshyresgästen.

Om du vill veta vilka regler som gäller, kontakta oss.