Avfallshantering

I anslutning till bostäderna finns det alltid kärl för brännbart- och komposterbart hushållsavfall och i merparten av våra bostadsområden finns det även utrymme för källsortering.

Tänk på att:
• Allt avfall ska sorteras
• Vik förpackningar och pressa ihop avfallet i påsen så tar det mindre plats i kärlen
• Förslut dina påsar för att undvika lukt

Läs mer om avfallshantering på Dala Vatten och Avfalls webbplats www.dalavattenavfall.se