Hyresinbetalningar

Hyresgästen ska erlägga hyra i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran till vårt OCR-bankgiro 591-6432. Ni kan även ansluta er till betalning via autogiro, kontakta oss via telefon, e-post eller besök vårt kontor för att få blankett för autogiromedgivande.

 

Inkassohantering
Vid försenad eller utebliven betalning överlåts vår hyresfordran till Inkasso AB Marginalen. När en fordran går till inkasso tillkommer alltid kostnaden för ränta samt inkassokostnad på för närvarande 180 kronor.