Paraboler

Enligt hyresavtalet förbinder sig hyresgästen att inte utan skriftligt tillstånd sätta upp utomhusantenner eller dylikt.
Om du vill sätta upp en parabol ska du kontakta vårt kontor.
Hyresvärden har befogenhet och kan motsätta sig en uppsättning om det finns risk för annans säkerhet eller skador på fastigheten.

Om parabolen monteras enligt föreskrivna anvisningar kommer vi att tillåta uppsättning. Klicka här för att se monteringsanvisningarna.