Paraboler

Vi tillåter uppsättning av parabol på balkongen eller uteplatsen om den monteras enligt föreskrivna anvisningar. Klicka här för att se monteringsanvisningarna.

Hyresvärden har befogenhet och kan motsätta sig en uppsättning om det finns risk för annans säkerhet eller skador på fastigheten.