Parkering

 

Bilplats, carport och garage

I varje bostadsområde erbjuder vi möjlighet att hyra parkeringsplats.

Utbud och kötid i våra bostadsområden varierar. Är du hyresgäst och vill hyra en plats för ditt fordon är du välkommen att kontakta oss.

Besöksparkering

De besöksparkeringar som finns är endast till för besökande och får inte nyttjas av dig som är hyresgäst, om du står på en besöksparkering kan du få parkeringsböter.

Kort fakta om parkering

• På besöksparkeringar, som är till för besökande, får man parkera i högst 24 timmar
(om inget annat anges).
• Parkering inom bostadsområdet (på innergårdar, gräsmattor och utanför porten) är inte tillåten med undantag för pågående i- och urlastning.
• Du ansvarar själv för snöskottning av din hyrda plats och framför garageporten.

Parkeringsövervakning

Vi har parkeringsövervakning i flertalet av våra kvarter. Övervakningen utförs av entreprenören SECURITAS AB, telefon 0771-10 10 11.