Trivselregler

Vi på Leksandsbostäder sätter våra hyresgästers trivsel i fokus. Det är ett gemensamt arbete, och vi uppnår resultat först när vi alla tar ansvar för våra grannars trivsel.

Trapphus och entré
Trapphuset är en utrymningsväg och ska hållas fri så att Räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas. Det inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphuset.

Ljudnivå
Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om och spika i väggarna efter klockan 22.00 och före 07.00.

Fest
Meddela dina grannar om du ska ha fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräckligt med hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Störande grannar
Om du inte kan eller vill ta kontakt med den som stör kan du kontakta vårt kontor under dagtid på tel: 0247-80 500. Under kvällar och helger ring vår störningsjour Securitas på tel: 010-470 57 61.

Tvättstugan
Lämna alltid tvättstugan i välstädat skick. För allas trevnad är det viktigt att hålla sig inom bokad tvättid.

Husdjur
Du får gärna ha husdjur som hund, katt, akvariefiskar, hamster m.m. i din lägenhet. Men tänk på att hundar inte får rastas på våra trädgårdsytor. Du måste också plocka upp efter din hund. Har du katt, se till att den inte uträttar sina behov i barnens sandlådor. Tänk också på att du behöver särskilt tillstånd från Miljö- och Hälsovårdsmyndigheten för att ha kräldjur och fåglar.

Ohyra
Vid problem med ohyra har du anmälningsplikt och måste kontakta oss.

Vad säger lagen?
Hyreslagen §25: Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.
Skyldigheterna gäller utöver den egna lägenheten samtliga gemensamma utrymmen.