Uppsägning

Lägenhet
Skriftlig uppsägning ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Uppsägningen gäller fr.o.m. närmaste månadsskifte och tre månader framåt. Från grundregeln finns två avvikelser; dödsbo och avflyttning till äldreboende inom Leksands kommun.

Vid dödsbo gäller en kalendermånads uppsägningstid, men bara om uppsägningen inkommer inom en månad efter det hyresgästen har avlidit. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid.

Även vid avflyttning till äldreboende inom Leksands kommun gäller en kalendermånads uppsägningstid.

Garage
Skriftlig uppsägning ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Uppsägningen gäller fr.o.m. närmaste månadsskifte och tre månader framåt.

Bilplats
Skriftlig uppsägning av avtalet ska vara oss tillhanda senast 1 månad före hyrestidens utgång.
I annat fall förlängs avtalet med 6 månader varje gång med nämnda  uppsägningstid.
Hyrestiden är alltid till ett halvårsskifte det vill säga 30 juni eller 31 december vilket innebär att uppsägning ska ske senast 31 maj eller 30 november.

Om man har ett hyresavtal som gäller en lägenhet och man säger upp lägenhetsavtalet upphör bilplatsavtalet samtidigt.