Om företaget

om_oss
Leksandsbostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och är i dag kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet har vi även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller fastigheter samt gator och vägar. Vi är 40 anställda och omsätter ca 115 Mkr.

Hos oss hittar du allt från små ungdomslägenheter till större lägenheter för flerbarnsfamiljer, eller bekväma lägenheter för dig som är lite äldre. Bo mitt i centrum, eller granne med naturen, du väljer!

Vi arbetar för att våra hyresgäster ska trivas. Att Du trivs i Din lägenhet är också vår angelägenhet. Vår målsättning och ambition är att genom en kostnadseffektiv och kundanpassad organisation ge de boende en så god boendeservice som möjligt. Vi vill trygga tillgången på bra och prisvärda bostäder till Dig som vår kund.

Fastighetsavdelningen
Bolaget äger 1 019 lägenheter och 41 lokaler, företrädesvis kontorslokaler samt servicehus. Ytorna i det egna fastighetsbeståndet uppgår till; 61 712 m² bostadsyta, 8 909 m² lokalyta samt 20 080 m² yta i äldreboende. Förutom det egna fastighetsbeståndet sköter fastighetsavdelningen också förvaltningsuppdraget gällande bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunalhus. Förvaltningsuppdraget omfattar 62 906 m² bruttoarea.

Utemiljö
Vi utför för Leksands kommuns räkning administrativ och teknisk förvaltning av kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser. Leksands kommun har ca 39 mil gator och vägar, samt ca 3 mil gång- och cykelvägar.

Arbetet med drift och underhåll av vägnätet utförs till tre fjärdedelar av entreprenörer, resten tar vår personal hand om. Vi ansvarar också för kommunens parkunderhåll, totalt rör det sig om 30 ha parker, grönområden och lekplatser som vi tar hand om. Vi klipper gräs, planterar växter, putsar på häckar och träd. Vi håller ytorna öppna, miljön fri från skräp och parkbänkarna i trim, allt för att kommunens invånare ska kunna njuta av våra gemensamma ytor.

Då vi är ett litet företag är det alltid lätt för Dig att nå oss och vi har som ambition att vara nära våra kunder och ge en god service.

Anders Eklund
VD Leksandsbostäder AB