Vision och Affärsidé

Vision

Vi bygger en bättre tillvaro i Leksands kommun

Som kommunens ledande bostadsaktör vill vi vara en drivkraft för utvecklingen av vår fantastiska bygd, där tradition och nytänkande samverkar.

Tillsammans vill vi mer

Vi vill vara det bästa allmännyttiga bostadsföretaget i vår storlek. Vi finns där när hyresgästerna behöver oss, vi förstår deras behov och tar initiativ som gör deras vardag enklare. Vi vill vara ett företag som tar vara på våra medarbetares kompetens, handlingskraft och som ger medledarskap. För oss är det viktigt att varje medarbetare känner trygghet och vill utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi tror på att göra bra saker ännu bättre och känner stolthet när vi lyckats tillsammans.

Vi vill utveckla allmännyttan

Vi vill vara det främsta alternativet för alla som vill ha ett tryggt och smidigt boende i livets alla skeden. Med smarta lösningar och engagemang utvecklar vi attraktiva, prisvärda och trygga boendeformer för alla. Vi vill göra det i samverkan med hyresgäster, ägare samt förenings- och näringsliv.

Vi bygger för en hållbar framtid

Vi vill mer än att förvalta. Vi vill utveckla och bygga socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara bostäder, utemiljöer, gator och parker. Vi förbättrar och minskar vår energianvändning och miljöpåverkan. Vi hjälper våra hyresgäster att göra miljösmarta val. Vi drar nytta av den nya teknikens möjligheter i hela vår verksamhet.

Affärsidé
Vi ska vara nyckeln till framtidens bostäder samt förvalta lokaler, gatu- och parkmiljöer i Leksands kommun.

Ledstjärnor
Visionen uppnår vi genom att ständigt arbeta efter våra tre ledstjärnor.

• nära
• företagsamma
• stolta

Ledstjärnorna utvecklas och följs upp i inriktningsmål och mätbara mål som i sin tur vägleder mål och handlingsplaner på verksamhetsnivå.

Nära
För oss innebär ledstjärnan Nära:
• att vi alltid sätter våra kunder i centrum
• att det är lätt att komma i kontakt med oss
• att vi finns nära och är lyhörda för kundernas behov

Företagsamma
För oss innebär ledstjärnan Företagsamma:
• att vi genom en positiv och kreativ attityd skapar förtroende hos våra kunder
• att vi ger klara och tydliga besked vid rätt tidpunkt
• att våra kundrelationer kännetecknas av professionalitet
• att vi regelbundet mäter hur våra kunder upplever Leksandsbostäder AB som hyresvärd och som entreprenör
• att vi årligen arbetar med specifika utvecklingsprojekt

Stolta
För oss innebär ledstjärnan Stolta:
• att våra medarbetare känner stolthet i sitt arbete
• att det individuella ansvaret är en viktig faktor i det dagliga arbetet
• att vi respekterar varandra och varandras kunskaper
• att vi arbetar aktivt med kompetensutveckling