Affärsidé & Vision

Affärsidé
Vi ska vara nyckeln till framtidens bostäder samt förvalta lokaler, gatu- och parkmiljöer i Leksands kommun.

Vision
”Det är lätt att bo hos oss”

Med engagemang och delaktighet skapar vi:

✓  tryggt boende och bra lokaler i attraktiva miljöer
✓  en trygg och säker gatumiljö
✓  en inbjudande parkmiljö

Ledstjärnor
Visionen uppnår vi genom att ständigt arbeta efter våra tre ledstjärnor.

• nära
• företagsamma
• stolta

Ledstjärnorna utvecklas och följs upp i inriktningsmål och mätbara mål som i sin tur vägleder mål och handlingsplaner på verksamhetsnivå.

Nära
För oss innebär ledstjärnan Nära:
• att vi alltid sätter våra kunder i centrum
• att det är lätt att komma i kontakt med oss
• att vi finns nära och är lyhörda för kundernas behov

Företagsamma
För oss innebär ledstjärnan Företagsamma:
• att vi genom en positiv och kreativ attityd skapar förtroende hos våra kunder
• att vi ger klara och tydliga besked vid rätt tidpunkt
• att våra kundrelationer kännetecknas av professionalitet
• att vi regelbundet mäter hur våra kunder upplever Leksandsbostäder AB som hyresvärd och som entreprenör
• att vi årligen arbetar med specifika utvecklingsprojekt

Stolta
För oss innebär ledstjärnan Stolta:
• att våra medarbetare känner stolthet i sitt arbete
• att det individuella ansvaret är en viktig faktor i det dagliga arbetet
• att vi respekterar varandra och varandras kunskaper
• att vi arbetar aktivt med kompetensutveckling