Årsredovisningar

År 2020 var ett mycket bra år för Leksandsbostäder. Verksamheten anpassades efter den rådande pandemin och bolaget påverkades inte nämnvärt. Vi levererar ett starkt resultat för året. Vi har ett fortsatt ökande antal i vår bostadskö och vi arbetar fortsatt mycket aktivt med planering för kommande nyproduktioner. Läs gärna mer i vår Årsredovisning 2020.

Tidigare årsredovisningar:

Årsredovisning 2019.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017