Huskurage

Vi stödjer Huskurage – en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera.

Grundtanken är att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Läs gärna Huskurages policy här.

Här finns råd hur du ska agera om du känner oro.