Klimatinitiativet

Nya spännande mål

Leksandsbostäder har länge arbetat med minska klimatpåverkan. Från att för flera år sedan byta oljepannor till fjärrvärme till stora energibesparingsprojekt under senare år. Vi underlättar källsorteringen med att ha flera olika kärl vid husen och vi ställer krav på den el vi använder.

Nu är vi med i ett större projekt där vi tillsammans med andra bostadsbolag i Sverige ska minska energianvändningen med 30% och ha en fossilfri verksamhet till år 2030. Vi har som sagt redan kommit lång väg men vi har fortfarande en del kvar vi kan göra i vårt arbete för en hållbar utveckling. Med det här projektet förväntar vi oss uppfylla ännu fler miljövänliga mål samt inte minst bli inspirerade och lära oss av hur man gör hos anda bostadsbolag.

SABO har gjort en kort informationsbroschyr om Klimatinitiativet – den hittar du här.