Styrelsen OLD

 

Leksandsbostäder AB:s styrelse
Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget, och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär varannan månad. Kommunfullmäktige anger ägardirektiv och styrelsen beslutar om övergripande frågor för företaget.

I Leksandsbostäders styrelse ingår följande personer:


Ulrika Liljeberg
Ordförande
Adress
Telefon
E-post


Sebastian Larsson
Vice ordförande
Adress
Telefon
E-post

Katarina Sonesson
Ledamot
Adress
Telefon
E-post

 

Kent Dahlquist
Ledamot
Adress
Telefon
E-post

Mats Erkers
Ledamot
Adress
Telefon
E-post

P-G Gregard
Ledamot
Adress
Telefon
E-post

Viktor Zakrisson
Ledamot
Adress
Telefon
E-post

Ersättare:

Lena Ihlar
Ersättare
Adress
Telefon
E-post

 

Maths Bolmstam
Ersättare
Adress
Telefon
E-post


Mikael Kyller
Ersättare
Adress
Telefon
E-post