Styrelsen

 

Leksandsbostäder AB:s styrelse
Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget, och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär varannan månad. Kommunfullmäktige anger ägardirektiv och styrelsen beslutar om övergripande frågor för företaget.

I Leksandsbostäders styrelse ingår följande personer:


Ulrika Liljeberg
Ordförande
070-237 33 07
ulrika.liljeberg@leksand.se


Sebastian Larsson
Vice ordförande
076-831 08 81
sebastian.larsson@leksand.se

Katarina Sonesson
Ledamot
070-257 56 18
katarina.sonesson@leksand.se

 

Kent Dahlquist
Ledamot
070-841 16 52
kent.dahlqvist@leksand.se

Mats Erkers
Ledamot
070-360 18 06
mats.erkers@leksand.se

P-G Gregard
Ledamot
070-535 89 97
pg.gregard@leksand.se

Viktor Zakrisson
Ledamot
0247-803 73
viktor.zakrisson@leksand.se

Ersättare:

Lena Ihlar
Ersättare
lena.ihlar@leksand.se

 

Maths Bolmstam
Ersättare
070-346 92 76
maths.bolmstam@leksand.se


Mikael Kyller
Ersättare
072-386 88 60
mikael.kyller@leksand.se