Styrelsen OLD

 

Leksandsbostäder AB:s styrelse
Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget, och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär varannan månad. Kommunfullmäktige anger ägardirektiv och styrelsen beslutar om övergripande frågor för företaget.

I Leksandsbostäders styrelse ingår följande personer:

Christer Swedhs
Christer Swedhs (C)
Ordförande
Insjövägen 5
793 41 Insjön
070-369 04 32
christer.swedhs@leksand.se

Per Spik
Per Spik (M)
Vice ordförande
Åkerövägen 68
793 33 Leksand
0247-109 40
per.spik@leksand.se


Maths Bolmstam
Maths Bolmstam (KD)
Bergakungen 1
793 32  Leksand
070-346 92 76
maths.bolmstam@leksand.se

 


Rose-mari Svanborg
Rose-Marie Svanborg (S)

Tibble Tolerbergsvägen 15
793 36  Leksand
070-571 10 08
Rosemarie.svanborg@leksand.se


Kent Dahlquist

Kent Dahlquist (S)
Movägen 3 D
793 31 Leksand
0247-129 60
kent.dahlquist@leksand.se

Ersättare:


Anders Lokgård
Anders Lokgård (C)
Mjälgen Myrbackavägen 1
793 50  Leksand
070-278 90 55
anders.lokgard@leksand.se

 


Sebastian Larsson
Sebastian Larsson (M)
Nygatan 1 B
793 31 Leksand
076-831 08 81
sebastian.larsson@leksand.se


Lars Berg
Lars Berg (V)
Mjälgen Råggattu 26
793 50 Leksand
0247-333 86
lars.berg@leksand.se