Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för leksandsbostader.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Då Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt aktiebolag har vi åtagit oss att göra leksandsbostader.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister känner vi till och arbetar med att åtgärda:

 • Det finns pdf-filer på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. De kommer succesivt att ersättas med nytt tillgängligt material och vi beräknar vara klara senast den 31 juni 2021.
 • Det finns filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade. De kommer succesivt att kompletteras med textning eller med informationstexter och vi beräknar vara klara senast den 31 juni 2021.
 • Webbplatsens kod har valideringsfel. Vi rättar till de fel som påverkar flest människor först och planerar ha åtgärdat de viktigaste felen innan den 31 december 2020.
 • Det finns färgade element och texter som har för lite kontrast i förhållande till omkringliggande färger. Vi planerar ha åtgärdat felen före den 31 juni 2021.
 • Det är svårt att navigera på webbplatsen med endast tangentbordet. Vi planerar ha åtgärdat felen före den 31 juni 2021.
 • Det går inte att stänga av eller pausa rörliga objekt på webbplatsen. Vi planerar ha åtgärdat felen före den 31 juni 2021.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service så hjälper vi dig.

 • Kontakta vår kundtjänst via epost eller telefon:
  leksandsbostader@leksand.se eller 0247-805 00

Så här testar vi tillgängligheten

Den här redogörelsen är skapad 2019-02-21.

Vi gör regelbundet manuella kontroller och vi använder verktyg som automatiskt kontrollerar webbplatsens kod.

De verktyg vi använt oss av är:

 • Access Monitor Plus
 • Wave- Web Accessibility Evaluation Tool
 • The W3C Markup Validation Service

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-06.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital service och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

 • Hemsida (https://www.digg.se)
 • Anmäl bristande tillgänglighet (https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet)