Snedkanten – nybyggnation

Kvarteret Snedkanten – 45 nya lägenheter i Leksand

Arbete pågår med nybyggnation av 45 lägenheter fördelade på två femvåningshus med fasad i puts. Läget är mycket centralt vid Stationsgatan med närhet till kollektivtrafik, affärer och annan verksamhet i Noret. Byggnationen påbörjades under hösten 2017, med planerad inflyttning våren/sommaren 2019.

Följ bygget från vår webbkameraklicka på länken för att se aktuell bild på nybyggnationen Snedkanten från vår webbkamera.

Denna fastighet är rökfri, både lägenheter och utemiljö. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Lägenhetsfördelning:
1 st     1 rok     31,6 kvm med hyra på  ca 4 500 kr
22 st  2 rok     55,8 – 57,9 kvm med hyror mellan ca 6 800 kr till ca 7 100 kr
15 st   3 rok     70,4 – 72,5 kvm med hyror mellan  ca 8 100 kr till ca 8 500 kr
7 st     4 rok     86,7 – 91,2 kvm med hyror mellan ca 9 600 kr till ca  9 900 kr

Observera att ytor och hyror är ungefärliga och kan komma att ändras.

Samtliga lägenheter kommer att ha balkong eller uteplats. Lägenhetsförråd kommer att finnas på vinden, markplan samt souterrängplan. Sophus och cykelförråd separat på gården.

 

Vy söderifrån