Snedkanten – nybyggnation

Kvarteret Snedkanten – 45 nya lägenheter i Leksand

Arbete pågår med nybyggnation av 45 lägenheter fördelade på två femvåningshus med fasad i puts och tegel. Läget är mycket centralt vid Stationsgatan med närhet till kollektivtrafik, affärer och annan verksamhet i Noret. Byggnationen påbörjades under hösten 2017, med planerad inflyttning våren/sommaren 2019.

Följ bygget från vår webbkameraklicka på länken för att se aktuell bild på nybyggnationen Snedkanten från vår webbkamera.

Denna fastighet är rökfri, både lägenheter och utemiljö. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Lägenhetsfördelning:
1 st     1 rok     31,6 kvm med hyra på  4 500 kr
22 st  2 rok    57,2 kvm med hyra på  6 700 kr
2 st    3 rok     71,9 kvm med hyra på  8 000 kr
13 st  3 rok     73,1 kvm med hyra på  8 100 kr
2 st   4 rok      87,7 kvm med hyra på  9 400 kr
5 st   4 rok      91,0 kvm med hyra på  9 600 kr

Observera att ytor och hyror är ungefärliga och kan komma att ändras.

Samtliga lägenheter kommer att ha balkong eller uteplats. Lägenhetsförråd kommer att finnas på vinden, markplan samt souterrängplan. Sophus och cykelförråd separat på gården.

Vy söderifrån

Vy norrifrån/Stationsgatan

Visionsbild stämmer inte med verkligheten vad gäller fasad mot öster. Inga balkonger får monteras på denna sida (mot Stationsgatan). Alla balkonger är in mot gården.

Vy från sydost/Stationsgatan

Vy från nordväst in mot gården

Vy från sydost in mot gården