Välkommen till vår Hyresgästundersökning!

ör att utveckla vår service och våra boendemiljöer ber vi dig att svar på vår enkät.
Undersökningen görs av Q&A Analyse AB, ett oberoende företag. Svaren behandlas anonymt.

För att komma till enkäten kan du klicka på länken nedan. Du kommer då till en sida där du får logga in
med ett lösenord som du hittar i följebrevet till enkäten som vi skickat till dig.

Ett stort tack för din medverkan! Till enkäten