Aktuellt

Årsredovisning 2015

Leksandsbostäder levererar ett starkt ekonomiskt resultat för 2015.   Det goda utfallet har gjort att vi under året kunnat omdisponera budget till ett utökat underhåll av våra fastigheter. Det totala överskottet härrör sig bl.a. från att året var betydligt varmare än ett s.k. "normalår", vilket medförde lägre driftskostnader. Därutöver bidrog den gynnsamma ränteutvecklingen samt en fastighetsförsäljning.   Läs gärna mer om detaljerna i vår Årsredovisning 2015

Hyresgästenkät 2016

Välkommen till 2016 års Hyresgästbarometer Webbundersökningen görs av det oberoende företaget Q & A Analyse AB. Svaren behandlas anonymt. För att komma till enkäten klickar du på länken nedan. Du kommer då till en sida där du får logga in med ett lösenord som du hittar i följebrevet till enkäten. På förhand - ett stort tack för din medverkan!   Till enkäten

Pressmeddelande 2016-02-26 - beslut om nybyggnation

Idag har Leksandsbostäders styrelse tagit beslut om nybyggnation i kv. Länsmannen i Leksand. Pressmeddelande 2016-02-26 t hemsidan
Till arkivet >>