Boguiden

Aktuellt

Siljansvägen 1 - lägesrapport efter brand

Vi har nu fått en relativt klar uppfattning om hur omfattande skador huset har efter branden. Merparten av lägenheterna har inga direkta skador, och vi hoppas att våra hyresgäster i de lägenheterna kan få flytta tillbaka redan i mitten av april. Andra lägenheter har precis som vinden och taket svåra skador vi uppskattar i dagsläget att det kommer att vara återställt om ca 6 månader. Samarbetet med våra entreprenörer i projektet fungerar mycket bra och vi är tacksamma för det fina bemötande de ger våra hyresgäster.

Vi söker en fastighetstekniker

Är du meriterad och intresserad av att jobba hos oss är du välkommen med din ansökan. Läs mer här!

Kort info om nuläge - brand Siljansvägen 1

Arbetet med sanering och att fastställa status på byggnaden och lägenheterna fortsätter. Taket och vinden har omfattande skador och det finns mycket fukt kvar i byggnadskonstruktionen efter brandbekämpningen. Vi kommer att få byggställningar på plats, så att arbetet kan ske skyddat från väder. I slutet av nästa vecka bör vi kunna ha en prognos för när en återflytt så småningom kan vara aktuell.
Till arkivet >>