Boguiden

Aktuellt

Storgärdet - information om bygglov för nybyggnation av bostäder

Leksandsbostäder har behov av att växa då vår bostadskö är större än någonsin. Därför är det glädjande att meddela att vi fått bygglov beviljat på fastigheten Storgärdet 1. Här har vi en ambition att förtäta området med 42 lägenheter. Det blir ett stjärnhus där det utvändiga formspråket tar upp detaljer från omgivande hus.  Vi kommer på samma gång se över hela området utvändigt med bl.a. ny ytterbelysning, ny stor lekpark och ny asfaltering. Mycket arbete återstår fortfarande och därför planerar vi för en byggstart under sommaren 2021. Bygglovet vinner laga kraft den 23 oktober.

Driftstörning på Dala Energis Fibernät

Underleverantörer till Zitius kommer att utföra omkopplingar i nätverket vilket kommer att leda till ett avbrott för samtliga tjänster på Dala Energi Fibernät.

Starttid: 2020-08-25 09:00

Beräknad sluttid: 2020-08-25 11:00

Öppettider tillsvidare

Vi fortsätter med begränsade öppettider för besök på kontoret. Välkommen till oss vardagar mellan kl. 10 - 12.  
Till arkivet >>